Vi gjør HMS enkelt!

HMS Bedriften gir deg bedriftshelsetjeneste, tilpasset din bedrift.

Godkjent bedriftshelsetjeneste for kr 339,- per ansatt per år.

(min 1 – 5 ansatte kr. 1695,-)

LES MER

Ønsker du tilbud

Trykk her

Nye krav til opplæring ved bruk av diisocyanater.

KURET HOLDES PÅ TEAMS-

DATO ER 16. juni, 27. juli og 22. august 2023

Fra 9 til 11 alle dager.

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger kunne dokumentere fullført opplæring i sikker bruk. 

Les mer her

Ønsker dere å blir miljøsertifisert,

vi har godkjente konsulenter.

Les mer her

Vi kan hjelpe til med:

HMS/IK Systemer og rutiner
Smittevern
Fysioterapi
Bedriftslege

Les mer her