Hjem


 

Vil du vite mer om

BEDRIFTS-

HELSETJENESTE

trykk her


Vil din bedrift bli

Miljø sertifisert?



Vil du vite mer om

HMS-

TJENESTER

trykk her


Godkjent bedriftshelsetjeneste for kr. 285,- pr. ansatt pr år.


TILBUD

trykk her

Vil du vite mer om

MILJ Ø-

FYRTÅRN


trykk her


Vi kan b.la. hjelpe til med:


HMS/IK Systemer


Risikovurdering

Lovpålagt

opplæring

av HMS for ledere

Lovpålagt

opplæring

av verneombud

Kurs i førstehjelp



Les mer

Kveldskurs


HMS opplæring for ledere.

 

23. og 30. oktober 2019

og

18. og 25. mars 2020

 

Les mer her


3 dagers grunnopplæring

i

HMS for verneombud.

   17., 19. og 24. mars 2020


Les mer her




- kontakt oss på:

tlf. 408 57 214,

send oss en mail til: post@HMSBedriften.no


HMS Bedriften SA, O.H. Bangsvei 51, 1363 Høvik


Redaktør: Marianne Sønsteby Sollie, Copyright ® 2017 HMS Bedriften