Kurs

Lovpålagt HMS opplæring av ledere jfr. AML 3.4

3. og 5. mai 2022,

KURSET blir holdet digitalt

Les mer her

3 dagers grunnopplæring i HMS for verneombud.

3., 5. og 10 mai 2022

KURSET blir holdt digitalt

Les mer her

Kurs i smittevask for renholdsvirksomheter.

Vi holder bedriftsinterne kurs i smittevask, ta kontakt så avtaler vi nærmere.

på epostpost@HMSBedriften.no 

eller på telefon: 40 00 40 39

Førstehjelpskurs

Vi holder bedriftsinterne kurs i hjerte og lungeredning, med å uten hjertestarter.

Ta kontakt på 

på epostpost@HMSBedriften.no 

eller på telefon: 40 00 40 39