Kurs

Lovpålagt HMS opplæring av ledere jfr. AML 3.4

torsdag

7.3.24 og 14.3.24

kveldskurs 18 – 21 begge dager

KURSET blir holdet digitalt

Les mer her

3 dagers grunnopplæring i HMS for verneombud.

5.3., 7.3. og 14.3.2024.

Fra 9 til 16 alle 3 dagen.

KURSET blir holdt digitalt

Les mer her

Kurs lovpålagt opplæring – Nye krav til diisocyanater

Vi holder bedrifts interne kurs med lovpålagt opplæring – Nye krav til diisocyanater, ta kontakt så avtaler vi nærmere.

på epostpost@HMSBedriften.no 

eller på telefon: 40 00 40 39

Kurs i smittevask for renholdsvirksomheter.

Vi holder bedriftsinterne kurs i smittevask, ta kontakt så avtaler vi nærmere.

på epostpost@HMSBedriften.no 

eller på telefon: 40 00 40 39

Førstehjelpskurs

Vi holder bedriftsinterne kurs i hjerte og lungeredning, med og uten hjertestarter.

Ta kontakt på 

på epostpost@HMSBedriften.no 

eller på telefon: 40 00 40 39