Kurs

Lovpålagt HMS opplæring av ledere jfr. AML 3.4

Kveldskurs 19 og 26 mai 2021,

KURSET blir holdet digitalt

Les mer her

3 dagers grunnopplæring i HMS for verneombud.

20, 26. og 28. mai 2021

KURSET blir holdt digitalt

Les mer her

Kurs i smittevask for renholdsvirksomheter.

Vi holder bedriftsinterne kurs i smittevask, ta kontakt så avtaler vi nærmere.

på epostpost@HMSBedriften.no 

eller på telefon: 40 00 40 39

Førstehjelpskurs

Vi holder bedriftsinterne kurs i hjerte og lungeredning, med å uten hjertestarter.

Ta kontakt på 

på epostpost@HMSBedriften.no 

eller på telefon: 40 00 40 39