HMS Tjenester

Trenger bedriften bistand i det lovpålagte HMS arbeidet?

Hvis behov, kan vi skreddersy et kostnadseffektivt HMS opplegg. Sammen med dere sørger vi for at bedriften møter alle kravene Arbeidstilsynet stiller til systematisk HMS arbeid.

 Vi tilbyr en rekke HMS tjenester med høy kvalitet.

Gjennom et samarbeid med oss får du:

 • Oversikt over lovpålagt HMS arbeid
 • Faglig oppdatering i forhold til sykefraværsarbeid og arbeidsmiljø
 • Medarbeidere med bedre helse og trivsel
 • Stor mulighet for økt produktivitet og lønnsomhet

Ta kontakt med oss på: telefon: 40857214 eller e-post: post@hmsbedriften.no

Vi tilbyr HMS tjenester innenfor områdene:

 • Planlegging og gjennomføring av endring av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og produksjonsmetoder.
 • Utarbeidelse av retningslinjer for bruk av kjemikalier, maskiner og utstyr.
 • Kartlegging av arbeidsmiljøet, arbeidsplass undersøkelser og vurdering av risiko for helsefare.
 • Forebyggende HMS tiltak, og tiltak som fjerner sykdomsfremkallende faktorer og farer for ulykker.
 • Individuell tilpasning av arbeidet.
 • Sykefraværsarbeid.
 • Informasjon og opplæring innen Helse, Miljø og Sikkerhet.
 • Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko til arbeidsgiver og arbeidstakere.