Bedriftshelsetjeneste

Vi tilbyr godkjent Bedriftshelsetjeneste.

HMS Bedriften bistår i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold slik det framgår av forskriften.

HMS Bedriften har godkjenning og tilbyr lovpålagt

bedriftshelsetjeneste for kun kr 317,- per ansatt per år (for 1 – 5 ansatte kr 1585,-).

 

Dette inkluderer:

• Godkjent lovpålagte bedriftshelsetjenester.

• Handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for kommende år.

• Tilknyttet kompetanse på HMS.

Dette er et minimum av kravet loven stiller.

 

Vi bistår på alle områdene i §4 a-h, som:

  • Planlegging og gjennomføring av endringer i arbeid og arbeidsmiljø.
  • Kartlegging av arbeidsmiljø og risikovurderinger.
  • Forslag og gjennomføring av tiltak som kan forebygge helseskader.
  • Overvåking og kontroll av arbeidstakernes helse relatert til arbeidssituasjonen.
  • Tilpasning av arbeidet for den enkelte.
  • Formidling av informasjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS).
  • Sykefraværs- og attføringsarbeid.
  • Akan

Det er bare å bestille hva dere vil ha og vi avtaler det separat.