Lovpålagt HMS opplæring av ledere jfr. AML 3.4

Lovpålagt HMS opplæring av ledere jfr. AML 3.4

Kveldskurs onsdag 27.09.2023 t og 04.10.2023.

KURSET blir holdet digitalt

Kurset holdes over 2 kvelder a 3 timer digitalt. Fra 18.00 til 21.00 begge dager.

Prisen er kr. 2950,- pr deltager.

Trykk her for påmelding!

Mål med opplæringen – aml § 3-5
Bidra til at arbeidsgiver kan se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø og sikkerhet og velferd blir ivaretatt i virksomheten

Kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten – integrert i planleggings- og beslutningsprosesser

Kursinnhold:

Arbeidsmiljøloven med forskrifter
Systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid
Arbeidsmiljøfaktorer
Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner
Inkluderende arbeidsliv
God HMS-kultur

Arbeidsmiljøloven § 3-5 som omhandler plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
Arbeidsmiljøloven krever at øverste ledere i alle bedrifter og virksomheter gjennomfører opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS).