Lovpålagt HMS opplæring av ledere jfr. AML 3.4

Lovpålagt HMS opplæring av ledere jfr. AML 3.4

Kveldskurs onsdag 13. september og 18. september 2024

KURSET blir holdet digitalt

Kurset holdes over 2 kvelder a 3 timer digitalt. Fra 18.00 til 21.00 begge dager.

Prisen er kr. 2950,- pr deltager.

Trykk her for påmelding!

Mål med opplæringen – aml § 3-5
Bidra til at arbeidsgiver kan se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø og sikkerhet og velferd blir ivaretatt i virksomheten

Kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten – integrert i planleggings- og beslutningsprosesser

Kursinnhold:

Arbeidsmiljøloven med forskrifter
Systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid
Arbeidsmiljøfaktorer
Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner
Inkluderende arbeidsliv
God HMS-kultur

Arbeidsmiljøloven § 3-5 som omhandler plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
Arbeidsmiljøloven krever at øverste ledere i alle bedrifter og virksomheter gjennomfører opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS).