Våre Priser

Vi leverer lovpålagt bedriftshelsetjeneste for kr 362,- per ansatt per år (min kr. 1810,-).

Ved samarbeid med HMS bedriften får dere:

•     Godkjent lovpålagte bedriftshelsetjenester,

•      Handlingsplan for HMS arbeidet for kommende år

•      Rapport for utførte helse-, miljø- og sikkerhetstiltak og

•      Tilknyttet kompetanse på HMS.

 

Bedriftshelsetjeneste med helseundersøkelse kr. 2120,- pr. ansatt.

Arbeidsmiljøarbeid  fra kr. 990,- per time

Arbeidsmiljøarbeid med yrkeshygieniker kr 990,- per time

 Arbeidsmiljøarbeid med fysioterapeut kr 990,- per time

 Arbeidsmiljøarbeid med psykolog kr 1700,- per time

 Arbeidsmiljøarbeid med lege/arbeidsmedisiner kr. 1500,- per time

Målrettet helseundersøkelse kr 1850,- per undersøkelse

Miljøarbeid for sertifisering kr 990,- per time

– kontakt oss på: 

tlf. 40 00 40 39

send oss en mail til: post@HMSBedriften.no