Våre Priser

Vi leverer lovpålagt bedriftshelsetjeneste for kr 339,- per ansatt per år (min kr. 1695,-).

Ved samarbeid med HMS bedriften får dere:

•     Godkjent lovpålagte bedriftshelsetjenester,

•      Handlingsplan for HMS arbeidet for kommende år

•      Rapport for utførte helse-, miljø- og sikkerhetstiltak og

•      Tilknyttet kompetanse på HMS.

 

Tjenester utover minimumskravet kan bestilles, avtales separat.

Arbeidsmiljøarbeid  fra kr. 990,- per time

Arbeidsmiljøarbeid med yrkeshygieniker Kr 990,- per time

 Arbeidsmiljøarbeid med fysioterapeut Kr 990,- per time

 Arbeidsmiljøarbeid med psykolog Kr 1500,- per time

 Arbeidsmiljøarbeid med lege/arbeidsmedisiner kr. 1500,- per time

Målrettet helseundersøkelse Kr 1780,- per undersøkelse

Miljøarbeid for serifisering Kr 990,- per time

– kontakt oss på: 

tlf. 40 00 40 39

send oss en mail til: post@HMSBedriften.no