Våre Priser

Vi leverer lovpålagt bedriftshelsetjeneste for kr. 304,- pr ansatt pr. år 

 

Ved samarbeid med HMS bedriften får dere:

•     Godkjent lovpålagte bedriftshelsetjenester,

•      Handlingsplan for HMS arbeidet for kommende år

•      Rapport for utførte helse-, miljø- og sikkerhetstiltak og

•      Tilknyttet kompetanse på HMS.

 

Tjenester utover minimumskravet kan bestilles, avtales separat.

Arbeidsmiljøarbeid  fra kr. 850,- per time

Arbeidsmiljøarbeid med yrkeshygieniker Kr 875,- per time

 Arbeidsmiljøarbeid med fysioterapeut Kr 875,- per time

 Arbeidsmiljøarbeid med psykolog Kr 1300,- per time

 Arbeidsmiljøarbeid med lege/arbeidsmedisiner kr. 1300,- per time

Målrettet helseundersøkelse Kr 1570,- per undersøkelse

Miljøarbeid for serifisering Kr 850,- per time

 

– kontakt oss på: 

tlf. 40 00 40 39

send oss en mail til: post@HMSBedriften.no