HMS kurs for verneombud

Kveldskurs 3., og 10. mars 2021 Utsatt p.g.a. Covid 19

Les mer her

3 dagers grunnopplæring i HMS for verneombud.

Fra kl 9 til kl 16 alle dager

Pris
For medlemmer kr. 4.750,-
Andre kr. 5.500,-

Kurset holdes på Høvik, i O.H.Bangs vei 51a

Påmelding trykk her

Målsetting med opplæringen

-Gi nødvendig kunnskap om sentrale områder innen HMS-lovgivningen og arbeidsmodeller for HMS,
– samt at deltagerne skal få den opplæring som er nødvendig for at de kan utføre sine verv på en forsvarlig måte.

Kurset ivaretar og tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, samt krav om opplæring i arbeidsmiljø for verneombud og arbeidsmiljøutvalgets medlemmer, hvor arbeidsgiver og arbeidstaker har avtalt kortere opplæring enn 40 timer, jfr
–Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 12 nr4

Kurset arrangeres over 3 dager med praktiske arbeidsoppgaver i egen virksomhet i mellomperiodene.

Trykk her for påmelding!