HMS kurs for verneombud

Les mer her

3 dagers grunnopplæring i HMS for verneombud.

10.09., 12.09. og 17.09.2024 fra 9 til 16 alle 3 dagene.

KURSET blir holdt digitalt

Pris
For medlemmer kr. 4.950,-
Andre kr. 5.500,-

Kurset holdes digitalt

Trykk her for påmelding!

Målsetting med opplæringen

-Gi nødvendig kunnskap om sentrale områder innen HMS-lovgivningen og arbeidsmodeller for HMS,
– samt at deltagerne skal få den opplæring som er nødvendig for at de kan utføre sine verv på en forsvarlig måte.

Kurset ivaretar og tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, samt krav om opplæring i arbeidsmiljø for verneombud og arbeidsmiljøutvalgets medlemmer, hvor arbeidsgiver og arbeidstaker har avtalt kortere opplæring enn 40 timer, jfr
–Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 12 nr4

Kurset arrangeres over 3 dager med praktiske arbeidsoppgaver i egen virksomhet i mellomperiodene.

Trykk her for påmelding!