Nye krav til opplæring ved bruk av diisocyanater.

KURET HOLDES PÅ TEAMS-

DATO ER 16. juni, 27. juli og 22. august 2023

Fra 9 til 11 alle dager.

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger kunne dokumentere fullført opplæring i sikker bruk. 

Isocyanater er en fellesbetegnelse på en gruppe kjemiske stoffer som brukes som bestanddel i polyuretanprodukter.

Vanlige polyuretanprodukter er maling, lakk, lim, fugemasse, bygnings- og isolasjonsskum og skumgummi.

Sjekk virksomhetens stoffkartotek dersom du er usikker på om diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger brukes i din virksomhet.

Eksempler på arbeid med risiko for eksponering:

 • Billakkering
 • Overflatebehandling med plastholdig maling eller lakk
 • Møbelproduksjon
 • Sveising, lodding og skjæring av overflatebehandlet metall
 • Produksjon og omarbeiding av uretanskumplast
 • Herding av polyester, polyeterer og epoxyharpikser
 • Kjernelaging i støperi
 • Brannslukking i hus, skip og biler.

Eksponering skjer særlig i følgende tilfeller:

 • Sprøytelakkering med isocyanatholdig maling eller lakk
 • Ved kontakt med polyuretan som ikke er ferdig herdet, og derfor inneholder reaktive isocyanatgrupper.
 • Når polyuretanforbindelser varmes opp til over 150 °C slik at isocyanater frigjøres. Dette kan skje ved ulike typer varmebehandling, for eksempel sveising, varmherding, skjæring eller lodding, eller flammelaminering av overflater belagt med polyuretanprodukter.
 • På stasjonære arbeidsplasser i fast etablerte produksjonsanlegg hvor isocyanater brukes.
 • Ved brann. 

Hvert år blir rundt 5000 arbeidstakere i Europa blir utsatt for yrkesrelaterte luftveissykdommer, blant annet astma, etter å ha blitt eksponert for en type kjemikalier som kalles diisocyanater eller produkter som inneholder dette. Selv små mengder isocyanater kan gi alvorlige helseskader. Isocyanater har en høy luktterskel, og kan ikke luktes før det er langt over akseptabelt nivå. Giftige doser kan derfor inhaleres uten luktvarsel.

 Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater.

Opplæringskravet gjelder alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Vi tilbyr kursing i henhold til regelverket

Opplæringskravet gjelder alle som bruker (di)isocyanater og (di)isocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid.

Alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger må kunne dokumentere  

 • forståelse og mestring av teoretiske og praktiske temaer i REACH-forordning nr. 2020/1149 (lovdata.no, PDF)
 • at de er klar over risikoene som er forbundet med bruk av diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger
 • tilstrekkelig kunnskap om gode arbeidsmetoder, hensiktsmessige risikohåndteringstiltak og riktig bruk av personlig verneutstyr

Meld deg på her!

For mer informasjon: 

Les mer om hvem kravet gjelder for og hvordan opplæringen kan gjennomføres og dokumenteres

Vi holder kurs på Teams

DATO ER 16. juni, 27. juli og 22. august 2023

Fra 9 til 11 alle dager.

. Kurset avholdes av yrkeshygieniker, og dekker krav til opplæring.